BAHAGIAN A : TUNTUTAN PERJALANAN
1. Borang Tuntutan Perjalanan [Format MS Excell]
2. Borang Senarai Semak TNT
3. Borang Pengesahan Nombor Akaun
4. Borang Bertugas Di Luar Ibu pejabat

BAHAGIAN B : PERIHAL CUTI
1. Cuti Bersalin
Borang Permohonan Cuti Bersalin ( Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 20107) - JPA.SARAAN 223/5/4-3 Jld. 3 (16)

2. Cuti Tanpa Rekod
Borang Permohonan Cuti Tanpa Rekod - Profoma (L.I)
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2015 : Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat

3. Cuti Kursus Sambilan
→ Permohonan Cuti Kursus Sambilan (CKS) SPP/7/09-JPA(L).175/4/1-1KLT.8

4. Cuti Mengerjakan Haji 
→ Borang Permohonan Cuti Mengerjakan Haji Di Bawah Perintah Am 34 & 35 Bab "C"

5. Cuti Tanpa Gaji Dan Separuh gaji
→ Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji Dan Separuh Gaji Di Bawah Perintah Am Bab ‘C’ LAMPIRAN ‘A’

6. Cuti Kuarantin
Borang Permohonan Kemudahan Cuti Kuarantin & Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2016 Mengenai Cuti Kuarantin

BAHAGIAN C : PERIHAL PERKHIDMATAN
1. Bersara Pilihan
→ Borang Permohonan Untuk Bersara Pilihan Sendiri - Lampiran I (Pin.1/94)

2. Pencen
Borang Berkaitan Pembayaran Pencen
Borang Pemantauan Pencen
Borang Permohonan Pencen Dan Gantian Cuti Rehat
Borang Permohonan Faedah Terbitan
Borang Tuntutan Perubatan
Borang Kad Pesara KWSP & Pertukaran Buku Akaun
Borang Permohonan Pemberian taraf Berpencen ( SPP/K/003 )
Jadual Kelima Borang Opsyen Bagi Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Mengikut Subseksyen 6a(1) Akta Pencen 1980 (Peraturan 37) Lampiran V
Jadual Keenam Perakuan Pemberian Taraf Berpencen [ Peraturan 38 ] Lampiran viii 
 

3. Pengesahan Dalam Perkhidmatan
Borang Permohonan Pengesahan Dalam Perkhidmatan ( SPP/K/002)
Jadual Kelima Borang Opsyen Bagi Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Mengikut Subseksyen 6a(1) Akta Pencen 1980 (Peraturan 37) Lampiran V
Jadual Ketiga Borang Perakuan Pengesahan Dalam Perkhidmatan [ subperaturan 29(2)] P.U.(A)/2012

4. Perlanjutan Tempoh Percubaan
Pelanjutan Tempoh Percubaan SPP/K/001
Jadual Keempat Borang Perakuan Perlanjutan Tempoh Percubaan Subperaturan [30(3)] Lampiran C

 5. Pakaian Istiadat
→ Borang Tuntutan Elaun Pakaian Black Tie, Bayaran Pakaian Istiadat Dan Bayaran Menghadiri Upacara Rasmi (Pekeliling Perkhidmatan Bil.16 Tahun 2007)

BAHAGIAN D : PERIHAL RUMAH KERAJAAN/KUARTERS 
→ Borang Permohonan Menduduki Rumah Guru ( lampiran 2)

1. Buku Panduan FROG VLE siri 1

2. Buku Panduan FROG VLE siri 2

3. Buku Panduan FROG VLE siri 3

4. Buku Panduan FROG VLE ( Jurulatih / Pengajar )

5. Buku Panduan / Rujukan Admin Sekolah

6. Panduan Asas / awal Pelajar

 

7. Tutorial : Panduan Membina Kuiz ( Guru )

8. Tutorial : Panduan Masukkan fail PDF dan MS word 

kkk

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com