SALLEH HUDIN S1

 

  HAFIZAH

   

Fungsi Unit Latihan

1. Menguruskan Semua Aset Alih Kerajaan Di Kementerian/Jabatan Dibawah Kawalannya meliputi:

a. Penerimaan
b. Pendaftaran
c. Penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan
d. Penyelenggaraan
e. Pelupusan dan
f. Kehilangan dan Hapuskira

2. Menguruskan perlantikan Pegawai Pemeriksaan, Lembaga Pemeriksaan dan Jawatankuasa Penyiasat.
3. Menjadi urus setia kepada mesyuarat J/Kuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) Kementerian/Jabatan
4. Menguruskan Pelupusan asset alih Kerajaan.
5. Menguruskan kehilangan dan hapuskira.
6. Menyelaras penyediaan laporan berikut:

a. Harta Modal dan Inventori
b. Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori
c. Pelupusan Aset Alih Kerajaan
d. Tindakan Surcaj/Tatatertib


7. Suatu kaedah bagi mendapatkan bekalan, pekhidmatan dan kerja yang diperlukan daripada pembekal yang dibenarkan oleh KPM,BPSH,JPN,PPW dan PPD

a. Perolehan Perkhidmatan
Merangkumi perkhidmatan seperti pembersihan kawasan, kawalan keselamatan dan bekalan makanan bemasak (asrama)

b. Perolehan Bekalan
Merangkumi perolehan untuk bekalan di pejabat atau bekalan untuk kegunaan sekolah (contoh: perabot sekolah dan asrama seperti kerusi meja murid dan sebagainya). Perolehan bekalan ini mengambil kira harta modal dan harta lupus.

c. Percetak
Merangkumi cetakan dokumen daripada syarikat percetakan bumiputera atau agensi/badan percetakan kerajaan.

d. Pembangunan
Merangkumi kerja-kerja pembangunan fizikal (termasuk kerja-kerja elektrik) bagi asset tidak alih kerajaan (seperti bangunan) untuk pembaikan yang tidak mengubah struktur asal.


JSN Mico template designed by JoomlaShine.com